Ondernemers Collectief Dwingeloo

Ontwikkeling sportpark 2016-2020

8-7-2016

Herinrichting entree sportpark in volle gang

In het kader van herinrichting van de entree van het sportpark vinden nu
diverse werkzaamheden plaats. De verbetering van de bereikbaarheid en de uitstraling wordt hiermee een stap verder gebracht.

Tevens worden voorbereidingen getroffen voor de plaatsing van zonnepanelen, en wordt er een tassenhok gebouwd.

Naar verwachting is e.e.a. eind juli gereed!
 


14 april 2016

Ontwikkeling Sportpark de Hulsebosch vv Dwingeloo 2016-2020
 
Zoals jullie weten zijn we vorig jaar volop in de strijd geweest om het vervallen van het pupillenveld gecompenseerd te krijgen. Dit is tot op heden nog niet gebeurd. We zijn in goed overleg gebleven met de gemeente, maar helaas is de beloofde sportvisie ook heel ver weg. Als vereniging kunnen en willen we hier niet op wachten en hebben we zoals bekend het beleid- en ontwikkelplan opgesteld en vastgesteld in onze algemene ledenvergadering van vorig jaar oktober.
 
Als het gaat om één van de 3 pijlers uit dit plan, duurzame en hoogwaardige sportaccommodatie, hebben we het nodige intussen uitgewerkt. Herinrichting entree, LED veldverlichting, uitbreiding kleedruimtes, zonnepanelen, tassenrek én een kunstgrasveld zijn hierin opgenomen. Dit is nu getekend in een aantal 3D plaatjes die jullie hieronder kunnen zien. Deze zullen binnenkort tevens op een groot bord in de kantine te zien zijn.

We hebben de uitwerking van de plannen in nauw overleg met onze buren (rugby en tennis) afgestemd. Dit ook in het verlengde van het visiedocument "sportpark de Hulsebosch, sporthart van Westerveld" Het plan wat we destijds aan de gemeente hebben gepresenteerd. Een overleg wat we overigens structureel in stand gaan houden voor overkoepelende zaken over het sportpark. Hier kunnen op termijn ook andere gebruikers bij aansluiten.
 
En nu?
Op dit moment zijn allerlei subsidie- en financieringsaanvragen in beoordeling bij het rijk, provincie en gemeente. Daarnaast werken we aan creatieve fondswerving om stevig het gesprek met gemeente aan te gaan. We gaan hierbij uit van dorps- en verenigingskracht, maar vergeten tegelijk de beloofde compensatie niet.
 
De aankomende maanden verwachten we hier duidelijkheid over te hebben en het financieringsplaatje en begroting sluitend te maken. Als dit rond is zullen we hierover zeer zeker nader informeren.
 
Heb je vragen of wil je meedenken? Laat het dan weten aan één van de bestuursleden.
 
Wordt vervolgd!
 
Sportieve groet,
 
Het Bestuur


Terug naar boven