Ondernemers Collectief Dwingeloo

Activiteiten

Algemene ledenvergadering 29 september

Datum 29 sep 2014
Locatie kantine vv Dwingeloo
Algemene Leden Vergadering vv Dwingeloo 29 september  om 20:00 uur in de Kantine van vv Dwingeloo.

De agenda:
1.     Opening
2.     Mededelingen en ingekomen stukken
3.     Notulen Algemene Leden Vergadering 22 september 2014
4.     Statuten – vaststelling concept-statuten
5.     Rondvraag
6.     Sluiting

Terug naar boven