Ondernemers Collectief Dwingeloo

Nieuws

Teamverdeling jeugd

08 juni 2020
Het seizoen 2019/2020 is door het coronavirus op een vreemde manier abrupt tot een einde gekomen. Hopelijk kunnen we het nieuwe seizoen in augustus/september opstarten om iedereen weer met veel plezier aan het voetballen te krijgen.

In de afgelopen periode heeft de jeugdcommissie niet stil gezeten. Uitgebreid en zorgvuldig is er gekeken naar de teamverdeling op basis van aantallen voor het komende seizoen. Na inventarisatie intern en extern zijn er meerdere opties uitgewerkt om te komen tot een goede verdeling voor met name het verenigingsbelang.

In het bijgevoegde overzicht is de optie uitgewerkt hoe wij als jeugdcommissie (in overleg met jeugdkader) gekomen zijn tot de verdeling van alle jeugdteams (jongens en meisjes).
 

Leeftijdscategorie

Wedstrijdvorm

Huidige situatie

Erbij

Eraf

Nieuwe situatie

Aantal teams

JO19

11x11

10

+4

0

14

1

JO17

11x11

17

+2

-4

15

1

JO15

11x11

11

+5

-2

14

1

JO14

11x11

14

+6

-5

15

1

JO13

11x11

8

0

-8

0

0

JO12

8x8

16

+4

0

20

2

JO11

8x8

13

0

-2

11

1

JO10

6x6

12

0

-2

10

1

JO9

6x6

12

+2

0

14

2

JO8

6x6

7

0

0

7

1

MO19

11x11

12

+6

0

18

1

MO17

11x11

20

-6

+3

17

1

MO15

11x11

3

0

-3

0

0


De conclusie is dat er noodgedwongen verschuivingen moeten plaatsvinden

Met het tot stand komen van deze optie is met de volgende punten rekening gehouden:

* beperkt aantal mogelijke dispensatie per leeftijdscategorie

* evenredige verdeling per team

* ca 2-3 wissels per team

* minst aantal verschuivingen gerekend over alle teams

Op basis van de uitgewerkte optie op basis van aantallen per leeftijdscategorie gaan wij als jeugdcommissie in overleg met het technisch jeugdkader nu aan de slag met een concept teamindeling (op basis van namen).

Een concept teamindeling zal besproken worden in een bijeenkomst met de jeugdleiders/trainers.

Vervolgens zullen wij aan de ouders/spelers een voorlopige teamindeling bekend maken.

Voorlopig omdat in verband met mogelijke aan-en afmeldingen nog enkele verschuivingen kunnen plaats vinden.

Hopelijk hebben we jullie bij deze eerst voldoende geïnformeerd.

 

Mochten er nog vragen/of opmerkingen zijn dan kunt je altijd terecht bij één van de leeftijdscoördinatoren:

 

O17 Roland Bouw

O15 / O13 Joost Poot

O12 / O11 Allard Wiechers

O10 / O9 / O8 Wouter Wiechers

MO17 / MO15 Christa Bouw en Ruud Groen

 

Met sportieve groet namens de jeugdcommissie,

 

Roland Bouw


 
De concept teamindeling van de jeugd voor het volgende seizoen is bekend.  Meer >
 
www.vvdwingeloo.nl
VV Dwingeloo heeft een groep enthousiaste kabouters die met regelmaat de eerste lessen op voetbalgebied krijgen van hun vaste trainer… Meer >
 
Terug naar boven