Ondernemers Collectief Dwingeloo

Club historie

Wanneer is de vereniging nu eigenlijk opgericht?

Hierover bestaan twee meningen. Onder de oude leden spreekt men van 1931, terwijl navraag bij de D.V.B. leert, dat 29 augustus 1946 te boek staat als de oprichtingsdatum. Toch hebben deze oude leden wel degelijk een beetje gelijk. Er is een officiële brief boven water gekomen, die hier letterlijk geciteerd wordt:

 


 

Vrijdag 4 december 1931 ‘s avonds 8 uur in Hotel Zantinge:

 

Oprichting voetbalclub Dwingeloo
Mooi terrein beschikbaar. Prima leider zal mede aanwezig zijn. Reeds 18 leden gaven zich op. Gepoogd zal worden a.s. zondagmiddag te beginnen.
Komt allen ter vergadering.
De oprichters

Dat inderdaad de voetbalclub toen in de eerste instantie is opgericht blijkt uit een bericht in de Meppel Courant van de maandag 14 december 1931:

Zaterdagavond 12 december 1931 werd in het Hotel Zantinge een ledenvergadering gehouden van de voetbalvereniging welke nu reeds 27 leden telt. In deze vergadering werd een definitief bestuur gekozen bestaande uit: H. Timmer (voorzitter) F. Klijzing (penningmeester) C. Mulder Azn. (secretaris), L.Gelling en Van de Kam (leden). De vereniging werd gedoopt met de naam D.V.V. Voorlopig zal geoefend worden op een terrein van den heer J. Dolfing.

Letterlijk uit de Meppeler Courant van dinsdag 12 januari 1932:

‘Dwingeloo’. De alhier kortgeleden opgerichte voetbalclub speelde zaterdagmiddag haar eerste wedstrijd tegen Be Quick van Hoogeveen. Toen de rust aanbrak, was de stand 2-0 voor Hoogeveen, wat de onzen al niet tegen viel. Na de thee, gratis aangeboden door het Hotel Zantinge was D.V.V. beter ingespeeld. Zij mocht het genoegen smaken een tegenpunt te scoren, zodat toen de heer Fledderus het eindsignaal gaf, Hoogeveen met 2-1 had gewonnen. Een resultaat, waar onze jongens vertrouwen uit kunnen putten.

Het vorengaande werd ook nog eens bevestigd door een oud-lid bewaarde wedstrijdaanschrijving. Ook deze zullen we letterlijk citeren:

Voetbalclub D.V.V. Dwingeloo.

Zaterdagavond a.s. 7.5 uur speelt D.V.V. 1 op het sportterrein te Ruinen een vriendschappelijke wedstrijd tegen Ruinen 2, in welke wedstrijd gij moet medespelen als :linksbinnen.
Deze wedstrijd wordt gespeeld ter ere van D.V.V.’s kampioenschap, terwijl na afloop door het bestuur der Onderlinge Competitie aan D.V.V. de kampioensmedaille zal worden uitgereikt.

C. Mulder Azn., secretaris.

Wat hiervoor beschreven werd, speelde zich dus af in de beruchte 30-er jaren, de crisis met zijn 500.000 werklozen. In die tijd was het gros van alle Nederlandse werknemers. Dus, contributie betalen, betekende een rib uit het lijf! Die contributie bedroeg toen en hierover verschillen de meningen 2 of 3 cent! Toch werd er enthousiast en met overgave gespeeld met wisselend succes weliswaar, maar het voetbal leefde!!!!!

Toen kwam in ’39 de mobilisatie en in de ’40 de bezetting met alle gevolgen van dien.Langzaam aan verdwenen er leden, te werk gesteld in Duitsland, ondergedoken elders en door nog andere oorzaken. In 1944 werd competitievoetbal verboden dus ook D.V.V. hield op te bestaan. Na de bevrijding in 1945 is er nog wel geprobeerd weer overeind te krabbelen maar toen zat de klad erin…

Ondanks veel nasporingen is het niet gelukt een archief of documenten te vinden, waaruit meer gegevens gehaald zouden kunnen worden. Alles wat hierover bekend is, werd ons verteld door enkele spelers uit die tijd, en lezers bij het vertellen van die verhalen glommen wangen en straalden hun ogen…

TUSSENSPEL

Direct na de bevrijding kwam toch de zin in voetbal langzaam terug. Om snel weer te kunnen beginnen werd er met de voetbalvereninging Diever een overeenkomst gesloten om aan die competitie te kunnen deelnemen onder de naam “ Diever-Dwingeloo”. Dat heeft geduurd tot 24 augustus 1946.

HEROPRICHTING OP 29 AUGUSTUS 1946

Oud-leden van D.V.V. besloten een vergadering bijeen te roepen om weer tot een eigen Dwingeler vereniging te komen. In café Zantinge gaf een dertigtal leden zich staande de vergadering op voor het oprichten van een nieuwe vereniging onder de naam van v.v.Dwingeloo. Als bestuursleden koos men de heren: L. Luinge (voorzitter) W. Jaarsma (secretaris) J. Bomert (penningmeester) A. Sjabbens en J. Zuiderveld (leden). De vereniging ging spelen op “De Kamp” van de heer J. Dolfing Jzn. En toen begon het pas goed.

Helaas zijn van de jaren 1946-1959 alle documenten verbrand of zoekgeraakt. Ook napeuringen in de archieven van de Meppeler Courant leverde geen nieuws opl

1960-1969

In 1960 verkregen we eindelijk de koninklijke goedkeuring zodat het bestaan van de vereniging gegarandeerd werd. We konden nu dus voortgaan met ons programma.

Seizoen 1962/1963, Kampioen en promotie.!

Eindelijk bereikten wij dan de grote KNVB. Met afwisselend succes, middenmoot, top en degradatiezorgen waren ons deel.Zo kwakkelden wij voort en de klap kwam in het seizoen 1966/1967, de degradatie was een feit, maar ondanks alles bleven we niet bij de pakken neerzitten. Nieuwe trainers werden aangetrokken, er werd hard gewerkt en er werden met enthousiasme en energie pogingen aangewend terug te keren naar het hogere niveau. Dit werd echter steeds op een haar na gemist. Tweede en derde plaatsen waren schering en inslag, maar steeds was het net mis.

1970-1979

Toen brak het seizoen 1972/1973 aan. Weer draaiden we mee in de top, en weer was het net mis. Maar wat gebeurde er? Er werd een amateur-hoofdklasse gevormd. Gevolg: toch promotie voor ons! Weer naar de KNVB! Ook nu volgden weer hoogte en diepte punten in de seizoenen die kwamen. Maar er zat nog steeds geen koppositie in. Toch werd er gestreefd naar het hoogst mogelijke, zowel door spelers als bestuur. En toen kwam het pechseizoen 1975/1976 opdagen. Er werden wedstrijden (goed door ons gespeeld) onverdiend verloren door pech en door andere oorzaken. Het gevolg was: opnieuw degradatie naar het district Drenthe. En weer werden de mouwen opgestroopt en weer werden de schouders eronder gezet. Nieuwe bestuursleden met verse energie traden aan, er werd weer gebouwd en hard gewerkt. Trainen, trainen en nogmaals trainen.

1980-1989

Meedraaien in de top, dat deden we wel, maar, of de duivel er mee speelde steeds net mis.Totdat het seizoen1982/1983 aantrad. Eindelijk loon naar het werken. Kampioen, en ….Promotie!!!! Tevens werd de Drentse Beker gewonnen. De vereniging bloeide op. Er werd veel aandacht besteed aan de jeugd, met als gevolg dat onze vereniging niet kleiner werd, integendeel ze groeide.Seizoen1983/1984 bracht een middenmoot positie op.

We hoefden dus niet ontevreden te zijn. Seizoen 1984/1985 was moeilijker. Bij de winterstop stonden we er niet best voor. Degradatiezorgen kondigden zich aan, trainer ziek dus er werd een hulptrainer aangezocht. In de persoon van Theo Abbingh werd deze gevonden en onder bezielende leiding zag ons elftal kans zich uit de degradatiezorgen te boksen, voorwaar een prestatie! Zowel van elftalspelers als van Theo.

Toen brak seizoen 1985/1986 aan. De hele competitie draaide ons elftal mee in de top, drie wedstrijden voor het eind van de competitie prijkten we zelfs alleen aan de kop, maar, in de eindsprint werden we geklopt door de Asser Boys, zodat een eervolle 2e plaats( met 10 punten voorsprong op nr 3) voor ons overbleef. Dit seizoen kenden we drie kampioenen, te weten A1,D1 en F1.De jeugd deed dit seizoen dus erg goed van zich spreken. Trouwens alle elftallen draaiden in dit jaar behoorlijk.

Het seizoen 1986/1987 wordt ons 1e elftal kampioen en gaat naar de 3e klasse van de KNVB, onder leiding van trainer Klaas Schut uit Assen.

1990-1999

Het seizoen 1989/1990 degradeert ons 1e elftal uit de 3e klasse en ons 2e elftal uit de res. 3e klasse.

Het seizoen 1990/1991 weer kampioen onder leiding van Willy Sprenger, dus weer promotie naar de 3e klasse. Tevens is begin 1991 de tribune, met bijbehorende kleedkamers, bestuurskamer en omroephok, gerealiseerd.

In hetzelfde jaar wordt door onze hoofdsponsor de RABObank te Dwingeloo het scorebord aangeboden.

Helaas degradeert ons 1e elftal het jaar daarop weer naar de 4e klasse.

Het seizoen 1996/1997, onder leiding van Theo Abbingh, voor de 3e keer kampioen en promotie naar de 3e klasse. Helaas was het 3e klasse schap van korte duur, want in het seizoen 1999/2000 degradeerden we naar de 4e klasse.

2000-2010

Thans bestaat onze vereniging uit 6 senioren en 13 junioren teams.

Terug naar boven