Ondernemers Collectief Dwingeloo

Lidmaatschap

Conform besluit van de Algemene Ledenvergadering van 3 oktober 2016 zijn de contributies per kwartaal per 1 oktober 2016 als volgt vastgesteld:

leden van 0 tot 6 jaar (kabouters niet spelend) € 0,00
leden van 6 tot 13 jaar en spelende kabouters € 23,50.
leden van 13 tot 18 jaar € 31,50.
leden vanaf 18 jaar € 43,25.
senioren 7 tegen 7 € 23,00.
Verenigingsleden niet spelend € 20,00

Ieder spelend lid is naast de contributie een vaste bijdrage verschuldigd gelijk met de contributiebetaling voor het kledingfonds van € 2,00 per kwartaal.

Legitimatieplicht:

De vereniging is verplicht bij opgave van leden aan de KNVB de juiste gegevens van die persoon te vermelden. Bij aanmelding van leden van 16 jaar en ouder dient de vereniging deze gegevens te controleren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs voorzien van een pasfoto (bijvoorbeeld paspoort of identiteitskaart). Indien u dus 16 jaar of ouder bent dient u een kopie van een geldig legitimatiebewijs te sturen naar de ledenadministratie.

Spelerspas KNVB:
Een spelerspas is verplicht voor leden vanaf het moment dat zijn bij de D-pupillen spelen (vanaf 10 jaar). Bij aanmelding dient een recente pasfoto verstuurd te worden voor aanmaak van een spelerspas via de KNVB. Zonder geldige spelerspas is men niet speelgerechtigd.

Duur lidmaatschap:
Het lidmaatschap geldt voor het gehele verenigingsjaar en kan alleen worden beëindigd door schriftelijke opzegging voor 1 juli van ieder jaar aan de ledenadministratie van de vereniging.
Bij overschrijving naar een andere vereniging die door de KNVB wordt goedgekeurd/verwerkt eindigt de contributieverplichting automatisch bij aanvang van het kwartaal volgend op het kwartaal van overschrijving.
Het innen van de contributie gaat uitsluitend via een machtiging tot automatische incasso per kwartaal. Het innen van de verschuldigde bijdrage aan het kledingfonds voor spelende leden gaat eveneens per kwartaal gelijktijdig met de incasso van de contributie, deze incasso vindt steeds plaats op de 5e dag van ieder kwartaal. U heeft het recht om binnen 8 weken na incasso het geïncasseerde bedrag alsnog terug te boeken.
Contributie is verschuldigd vanaf het eerste volle kwartaal na aanmelding.
 

Privacy

VV Dwingeloo hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden. Hiertoe heeft VV Dwingeloo een privacyverklaring opgesteld. Deze is te vinden op onze website bij Club Informatie, onder AVG en Privacyverklaring.


Jeugdsportfonds
Woont u in de gemeente Westerveld en heeft u minderjarige kinderen? Dan biedt de gemeente een aantal regelingen waar u als ouder gebruik van kunt maken als u een lager inkomen heeft. Eén van die regelingen is het jeugdsportfonds.
Het jeugdsportfonds betaalt de contributie, kleding en eventuele attributen voor uw kind. Hiervoor is in het jeugdsportfonds een bedrag van maximaal €225,- per kind per jaar beschikbaar. U kunt dit bedrag aanvragen via een tussenpersoon. Kim Dijkstra, beweegcoach van de gemeente Westerveld is één van die tussenpersonen. U kunt contact met haar opnemen via: beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl

Om lid te worden, vul onderstaand formulier in:
Lid worden
*
*
*
*
*
*

Adresgegevens

*
*
*
*
*

Bankgegevens

*
*
*

Ben je al KNVB lid? vul dan onderstaande gegevens in.

 

Lid worden van onze vereniging betekent naast voetbalplezier ook mee helpen bij de club, daar waar het voor u als speler of ouder mogelijk is. Met contributie worden o.m. vaste lasten gedekt, maar al het werk wordt door vrijwilligers gedaan. Ook uw talent kan hierbij ongetwijfeld benut worden! Geef in onderstaand tekstblok aan waar uw kennis, (werk)ervaring, talent of ambitie zit waarvoor we u kunnen benaderen, of kies een commissie of functie.

Medische of psychische aandachtspunten
Heeft u of uw zoon/dochter medische en/of psychische aandachtspunten (denk aan astma, allergieën, ADHD, autisme, enz.) waarvan u vindt dat deze bekend moeten zijn bij de vereniging? Vul dat hierboven in het opmerkingen-veld in en meld dit dan bij de groepscoördinator. Hij kan deze punten en eventuele actie op vertrouwelijke wijze met u bespreken.

 

VV Dwingeloo is partner van de Vriendenloterij. Speelt u als lid al mee? Zo ja, mogen wij uw bestaand lotnummer omzetten ten gunste van de VV Dwingeloo? 50% van uw inleg komt dan ten goede aan de club, voor u als bestaande deelnemer verandert er verder niets.

De kosten zijn € 13,50 per lot per maand inclusief jackpotbonus en daarnaast zijn er per jaar 2 trekkingen zonder jackpotbonus. 50% van uw inleg komt ten gunste van de voetbalvereniging. Ik machtig hierbij de vereniging om mijn gegevens en aantal gewenste loten aan te melden bij de Vriendenloterij.

Namens de club hartelijk dank!
 

Indien minderjarig: Vul de naam & e-mailadres van een ouder/voogd in

Terug naar boven