Ondernemers Collectief Dwingeloo

Ontwikkeling sportpark 2016-2020

13-10-2017

VV Dwingeloo breidt accommodatie uit

Het bestuur van de VV Dwingeloo heeft samen met de Rugbyclub Dwingeloo en in overleg met de gemeente Westerveld plannen uitgewerkt voor uitbreiding van de kleedkameraccommodatie op Sportpark de Hulsebosch. Tijdens de algemene ledenvergadering van VV Dwingeloo is akkoord gegeven op deze plannen.
Beide verenigingen kampen al langere tijd met een krapte aan kleedruimte. Met de groei van het dames- en meisjesvoetbal is dit probleem alleen maar groter geworden. Dit punt is daarom  nadrukkelijk benoemd in het beleid- en ontwikkelplan van VV Dwingeloo.
Voorzitter Marcel Grit van VV Dwingeloo is uiteraard verheugd dat alle betrokkenen instemmen met de plannen. Het is een gezonde ontwikkeling voor de sport in Dwingeloo.
De plannen voorzien in twee extra kleedkamers achter de tribune van VV Dwingeloo, verbonden met de huidige accommodatie van 2 kleedkamers aldaar die ook vernieuwd  zullen worden. De planning is om de nieuwe kleedkamers m.i.v. het seizoen 2018-2019 in gebruik te nemen. Het aantal kleedruimtes komt daarmee op 8.
Op dit moment zijn bij de rugbyclub noodvoorzieningen getroffen om de hoogste nood qua kleedruimte op te vangen. Deze zullen na oplevering van de nieuwe kleedkamers weer worden verwijderd. De rugbyclub kan dan ook gebruik maken van een of meer van de kleedkamers bij de voetbalvereniging.
Een impressie van de nieuwe voorziening (met ter vergelijking in het klein de bestaande situatie) is hieronder te zien.
 8-7-2016

Herinrichting entree sportpark in volle gang

In het kader van herinrichting van de entree van het sportpark vinden nu
diverse werkzaamheden plaats. De verbetering van de bereikbaarheid en de uitstraling wordt hiermee een stap verder gebracht.

Tevens worden voorbereidingen getroffen voor de plaatsing van zonnepanelen, en wordt er een tassenhok gebouwd.

Naar verwachting is e.e.a. eind juli gereed!
 


14 april 2016

Ontwikkeling Sportpark de Hulsebosch vv Dwingeloo 2016-2020
 
Zoals jullie weten zijn we vorig jaar volop in de strijd geweest om het vervallen van het pupillenveld gecompenseerd te krijgen. Dit is tot op heden nog niet gebeurd. We zijn in goed overleg gebleven met de gemeente, maar helaas is de beloofde sportvisie ook heel ver weg. Als vereniging kunnen en willen we hier niet op wachten en hebben we zoals bekend het beleid- en ontwikkelplan opgesteld en vastgesteld in onze algemene ledenvergadering van vorig jaar oktober.
 
Als het gaat om één van de 3 pijlers uit dit plan, duurzame en hoogwaardige sportaccommodatie, hebben we het nodige intussen uitgewerkt. Herinrichting entree, LED veldverlichting, uitbreiding kleedruimtes, zonnepanelen, tassenrek én een kunstgrasveld zijn hierin opgenomen. Dit is nu getekend in een aantal 3D plaatjes die jullie hieronder kunnen zien. Deze zullen binnenkort tevens op een groot bord in de kantine te zien zijn.

We hebben de uitwerking van de plannen in nauw overleg met onze buren (rugby en tennis) afgestemd. Dit ook in het verlengde van het visiedocument "sportpark de Hulsebosch, sporthart van Westerveld" Het plan wat we destijds aan de gemeente hebben gepresenteerd. Een overleg wat we overigens structureel in stand gaan houden voor overkoepelende zaken over het sportpark. Hier kunnen op termijn ook andere gebruikers bij aansluiten.
 
En nu?
Op dit moment zijn allerlei subsidie- en financieringsaanvragen in beoordeling bij het rijk, provincie en gemeente. Daarnaast werken we aan creatieve fondswerving om stevig het gesprek met gemeente aan te gaan. We gaan hierbij uit van dorps- en verenigingskracht, maar vergeten tegelijk de beloofde compensatie niet.
 
De aankomende maanden verwachten we hier duidelijkheid over te hebben en het financieringsplaatje en begroting sluitend te maken. Als dit rond is zullen we hierover zeer zeker nader informeren.
 
Heb je vragen of wil je meedenken? Laat het dan weten aan één van de bestuursleden.
 
Wordt vervolgd!
 
Sportieve groet,
 
Het Bestuur


Terug naar boven